Quy chế làm việc cơ quan- trường tiểu học Nam Hùng

Căn cứ vào nội dung các điều khoản của Bộ luật lao động – Pháp lệnh công chức-Luật giáo dục – Luật phổ cập giáo dục – Điều lệ trường tiểu học

 • Căn vào điều 17 chương IV Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ngày 01/3/2000 và thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 3  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việcBan hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

  – Căn cứ vào các văn bản triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới của Sở GD & ĐT Nam Định , của Phòng GD Nam Trực

– Căn cứ vào  tình hình thực tế nhà trường.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Ban Giám hiệu trường TH Nam Hùng ban hành quy chế làm việc trong nhà trường cho các Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường như sau:. 

 

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 1. VỀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP
 2. Họp hội đồng nhà trường :

Hội đồng nhà trường họp mỗi tháng một lần vào chiều thứ tư tuần đầu của tháng nhằm :

– Đánh giá rút kinh nghiệm chương trình công tác tháng trước.

– Triển khai kế hoạch của tháng hiện tại.

– Khi họp, các thành viên của hội đồng tuyệt đối không nói chuyện riêng, không làm việc riêng. Ghi chép đầy đủ chính xác và đóng góp ý kiến xây dựng. Muốn phát biểu ý kiến phải giơ tay và phải được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp, không được nói tự do.

 1. Họp giao ban công tác tháng

Thực hiện vào chiều thứ 6 cuối tháng( từ 15h45  đến 17h15)

Thành phần : BGH + Chủ tịch Công Đoàn + Các tổ trưởng + TPTĐội và Bí thư chi Đoàn thanh niên+ TK hội đồng, Văn thư.

Nội dung : Đánh giá công tác tháng trước và triển khai kế hoạch tháng sau.

 1. Họp giao ban Ban giám hiệu, văn thư, TPT:

Thực hiện vào sáng thứ 2 hàng tuần ( từ 7h0’ đến 8h0’) riêng ngày chào cờ họp bắt đầu từ 8h-9h

Thành phần : Ban giám hiệu + Văn thư+ TPT.

Nội dung : Đánh giá công việc trong tuần và triển khai nội dung công việc tuần sau, sau khi nhận công văn chiều thứ 6 hàng tuần từ PGD về.

 1. Họp Hội đồng đội:

Mỗi tháng họp một lần vào cuối buổi họp các nhóm tổ chuyên môn :

Thành phần : Ban giám hiệu, CT công đoàn,  giáo viên chủ nhiệm, TPT , Bí thư Đoàn TN, .

Nội dung : Rút kinh nghiệm về công tác của Hội đồng đội và công tác chủ nhiệm của tháng trướcvà triển khai công việc tháng sau.

 1. Họp tổ, nhóm chuyên môn :

– Các tổ chuyên môn họp 2 tuần 1 lần, tổ TN họp vào chiều thứ 4  để rút kinh nghiệm hoạt động chuyên môn của tháng, tuần trước, đề ra Kế hoạch tuần sau.

– Các nhóm chuyên môn sinh hoạt mỗi tuần 1 lần để:

* Thống nhất chương trình, bài mới, bài khó, thiết kế bài dạy đổi mới phương pháp.

* Thảo luận và lên lớp chuyên đề, chuẩn bị đồ dùng và làm đồ dùng dạy học.

* Chuẩn bị các hội thi.

 1. Chi bộ, Công Đoàn, chi đoàn thanh niên:

Sinh hoạt theo điều lệ (khi tổ chức sinh hoạt trong giờ hành chính cần có kế hoạch sớm phối hợp với chuyên môn để bố trí dạy thay).

 1. HÀNH VI, NGÔN NGỮ ỨNG XỬ, TRANG PHỤC

            *. 100 % Cán bộ quản lý – giáo viên – nhân viên nhà trường thực hiện :

– Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải mẫu mực, gần gũi và mang tính mô phạm, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

– Trang phục đến trường phải nghiêm túc, chỉnh tề, giản dị.

III. PHÂN CÔNG CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

 1. Hội đồng nhà trường được chia thành 3 tổ :

–  3 tổ chuyên môn Tổ 1. Tổ 2+3, tổ 4+5

-1 tổ hành chính VP

 1. Hiệu trưởng bổ nhiệm và chọn cử các tổ trưởng, tổ phó , TPT Đội, Thư ký hội đồng, Văn thư như sau :

* Tổ 1:  + Tổ trưởng : Đ/c Đặng Thị The

* Tổ 2+3+ Tổ trưởng : Đ/c Trần Thị Na

+ Tổ phó :      Đ/c Vũ Thị Hằng

* Tổ 4+5: + Tổ trưởng : Đ/c Ngô Thị Thắm

+ Tổ phó :      Đ/c Phạm Thị Nhuần

* Tổ hành chính VP+ Tổ trưởng : Đ/c Nguyễn Thị Lành

*Tổng phụ trách Đội :  Đ/c Cao Thị Xuân

*Văn thư: Đ/c Đoàn Thị Trang

 1. Quy định thời gian làm việc :
Mùa hè Mùa Đông
Buổi sáng : Từ 7h00’-11h Buổi sáng : Từ 7h15’-11h15’
Buổi chiều: Từ 13h30’-17h’30 Buổi chiều: Từ 13h30’-17h30’
 1. Với giáo viên giảng dạy: Có mặt trước 15 phút ở tiết 1

b.Với giáo viên trực : Có mặt trước tiết 1, 20 phút, ra về sau khi giáo viên, học sinh đã về hết, hoàn thành việc ghi sổ trực và báo cáo công việc trực và công việc được giao cho đ/c giám hiệu trực.

 1. Nhân viên văn phòng: Mỗi đ/c được nghỉ luân phiên 1 ngày trong tuần

PHẦN II

QUY ĐỊNH VỚI CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

 1. CHI BỘ ĐẢNG :

– Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong trường học thể hiện ở các quan điểm. đường lối, chủ trương theo khuôn khổ hiến pháp – pháp luật, theo điều lệ Đảng và các Nghị quyết của các cấp bộ Đảng.

– Đảm bảo sinh hoạt 1 tháng 1 lần, có nội dung thiết thực.

– Làm tốt công tác phát triển đảng viên và bồi dưỡng cán bộ kế cận.

 1. BAN GIÁM HIỆU :

– Tổ chức quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt đông của nhà trường.

– Chịu trách nhiệm với Lãnh đạo cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường.

III. TỔ VĂN PHÒNG:

-Phục vụ kịp thời cho mọi hoạt động của nhà trường. Thái độ phục vụ phải cởi mở, vui vẻ, hợp tác. Mọi người chủ động trong công việc được phân công sao cho hiệu quả nhất và đúng thời gian qui định.

 1. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN :

– Sinh hoạt theo định kì.

– Thống nhất ghi chép các loại sổ sách.

– Phải có đủ hồ sơ của tổ theo qui định.

– Xây dựng được kế hoạch công tác của tổ, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn .

– Thường xuyên theo dõi thi đua và xếp loại được từng thành viên trong tổ.

– Xây được chuyên đề thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy và được đánh giá cao. Phải đăng ký các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu thi đua và danh hiệu giáo viên giỏi các cấp

– Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các Hội thi từ cấp trường trở lên.

– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với giáo viên.

 1. CÔNG ĐOÀN :

– Thực hiện chức năng theo điều lệ công đoàn.

– Họp BCH 1 tháng 1 lần và tổ chức sinh hoạt Công đoàn trường ( vào  buổi họp HĐNT)

– Tổ chức hiệu quả các đợt thi đua. Có phát động, có sơ kết, tổng kết. (đánh giá bằng biểu điểm cụ thể theo từng đợt thi đua)

– Đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo đời sống giáo viên. Thăm hỏi, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

– Phối hợp chặt chẽ cùng với chuyên môn xây dựng nhà trường theo tiêu chí “Trường học thân thiện, học sinh tích cực ” và thực hiện tốt các cuộc vận động ” Nói không với tiêu cực, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh ngồi nhầm lớp  và lối dạy – học đọc chép trong giáo dục” , “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm ”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo ”…

– Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn cấp trên, chủ động đề xuất những hoạt động của Công đoàn với Chi bộ và BGH để hoàn thành tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần bồi dưỡng năng lực đội ngũ đáp ứng được yêu cầu của công tác giáo dục trong thời kì mới.

 1. ĐOÀN THANH NIÊN :

– Hoạt động theo qui định của điều lệ đoàn và sự chỉ đạo của Quận đoàn, Đoàn phường.

– Phải xây dựng được chương trình hành động cho Chi đoàn ngay từ đầu năm học.

– Phải có công trình lớn mang tên thanh niên.

– Xung kích đi đầu trong các hoạt động của nhà trường nhất là tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá, phòng trào thi Giáo viên giỏi các cấp, làm đồ dùng tự tạo .

VII. ĐỘI TNTP-HCM

– Thực hiện tốt chủ đề năm học.

– Hoạt động theo điều lệ Đội – Hội đồng đội nhà trường qui định

– Thực hiện tốt nề nếp nghi thức hoá và nề nếp học đường trong nhà trường.

– Duy trì có hiệu quả chương trình phát thanh măng non, trực sao đỏ, TNSK

– Tổ chức tốt các đợt thi đua và phong trào văn nghệ trong học sinh, tích cực chủ động tham gia thực hiện công tác giáo dục ngoại khoá góp phần nâng chất lượng giáo dục toàn diện.

VIII. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG Do Hiệu trưởng thành lập và làm chủ tịch và các thành viên của Hội đồng gồm : Phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn TN, tổng phụ trách, .

*. Hội đồng Thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng :

– Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của nhà trường theo nhiệm vụ năm học.

– Đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân giáo viên, học sinh theo từng tháng, học kỳ, năm học.

– Tổng kết đánh giá kinh nghiệm sáng kiến của cán bộ giáo viên. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh, công tác quản lý nhà trường.

– Hội đồng Thi đua khen thưởng họp mỗi tháng 1 lần (cùng với buổi họp trung tâm nhà trường và cuối mỗi học kỳ).

 1. CÁC HỘI ĐỒNG KHÁC :

Được Hiệu trưởng thành lập căn cứ vào từng vụ việc cụ thể và theo quy định của Điều lệ trường trung học.

PHẦN III

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỚI TỪNG THÀNH VIÊN

 1. Hiệu trưởng:

– Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường.

– Thực hiện các  quyết nghị của Hội đồng trường.

– Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo , đánh giá kế quả thực hiện trước hội đồng nhà trường và các cấp có thẩm quyền.

– Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác , kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước.

– Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh , ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh .

– Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.

– Chỉ đạo thưc hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.

– Duyệt và chịu trách nhiệm  về việc đưa tin  bài và hình ảnh lên trang Web của PGD .

– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật

– Chịu trách nhiệm trước cấp trên  về toàn bộ các nhiệm vụ được quy định .

 1. Phó hiệu trưởng:

   – Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

– Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao : Phụ trách chuyên môn, công tác phổ cập, lập kế hoach chỉ đạo chuyên môn, kiểm tra chuyên môn giáo viên, theo dõi sỹ số từng lớp, học sinh chuyển đi, chuyển đến, theo dõi chất lượng dạy và học. Phụ trách tổ Tự nhiện, phụ trách các phòng TN&TH, tổ chức công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, công tác phụ đạo học sinh yếu kém phụ trách công tác khảo thí và nghiên cứu khoa học. Cùng giáo viên chủ nhiệm theo dõi, giáo dục học sinh cá biệt.

– Thay mặt Hiệu trưởng nhà trường điều hành hoạt động của nhà trườngkhi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

– Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật

– Phụ trách công tác HĐNGLL và công tác Ngoại khoá.

– Duyệt và chịu trách nhiệm về việc đưa các tin, bài và hình ảnh lên trang Web của trường.

– Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền

 1. Bí thư Đoàn:

Phụ trách công tác Đoàn, Đội: Lập kế hoạch công tác cả năm, học kỳ, từng tháng, từng tuần. Lên kế hoạch hoạt động của chi đoàn giáo viên, tham gia công tác bảo vệ môi trường sư phạm, tham gia hoạt động xã hội khác (quản lý tổ chức học sinh hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ, tổ chức cho học sinh hoạt động hè, các hội thi trong nhà trường).

 1. Tổng phụ trách đội:

– Phụ trách công tác Đội (Lên kế hoạch năm, học kỳ, từng tháng, từng tuần, lên kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cho từng khối lớp). Triển khai các hoạt động Đội trong nhà trường. Theo dõi tổng hợp thi đua hàng tuần, hàng tháng, giữa các chi Đội. Điều hành các buổi chào cờ, nhận xét hoạt động thi đua dưới cờ. Tổ chức các cuộc thi trong học sinh. Quản lý, tổ chức học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, vv…ở nhà trường và địa phương.

– Phụ trách công tác Xanh- Sạch- Đẹp , kế hoạch  lao động dọn vệ sinh .

 1. Tổ trưởng tổ chuyên môn:

Tổ trưởng trực tiếp giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng. Quản lý mọi hoạt động của tổ (Lên kế hoạch cả năm, học kỳ, tháng, tuần). Quản lý tổ chức sinh hoạt chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ tổ, phân công giảng dạy trong tổ, , bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng, cùng với giáo viên trực theo dõi ngày công, giờ công, phân công dạy thay, phân công làm đồ dùng dạy học, xếp loại thi đua, hoàn tất mọi hồ sơ của tổ

 1. Tổ phó tổ chuyên môn Trực tiếp giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng. Chịu sự phân công của tổ trưởng, giúp tổ trưởng trong việc điều hành hoạt động chuyên môn
 2. Tổ trưởng tổ hành chính:

Quản lý các hoạt động của tổ văn phòng(có kế hoạch của cả năm, học kỳ, từng tháng). Có đầy đủ hồ sơ của tổ hành chính, dõi ngày công, giờ công, xếp loại thi đua, tham mưu cho Hiêu trưởng mua một số trang thiết bị phục vụ hoạt động nhà trường, tham gia mọi hoạt động xã hội khác.

 1. Kế toán:

– Giúp hiệu trưởng lên kế hoạch thu chi tài chính trong nhà trường.

– Hoàn thành nhiệm vụ kế toán.

– Kiểm tra và hoàn thiện chứng từ thu chi tài chính trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Trước khi nộp tiền kho bạc, kế toán phải lập kế hoạch báo cáo Hiệu trưởng không được tự động điều thủ quỹ đi nộp tiền.

– Hàng tháng tổ chức kiểm tra việc thu quỹ của các lớp và báo cáo thu, chi, số dư  các loại quỹ. Tổng hợp kế hoạch chi tiêu của các tổ, các thành phần độc lập , lên kế hoạch tài chính trình hiệu trưởng.

– Các chứng từ có liên qua đến tiền phải đưa trước ít nhất 1 ngày để Hiệu trưởng xem xét trừ một số trường hợp đặc biệt.

– Kiêm công tác bảo hiểm của giáo viên, học sinh

 1. Giáo viên chuyên:

– Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công chuyên môn của tổ.

– Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục. Vào sổ TDCL, ghi học bạ đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ .

– Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

– Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn: soạn, giảng, chấm, vào điểm, ra đề, nộp đề, đáp án, biểu điểm đúng thời hạn, chịu sự kiểm tra của BGH, tổ, nhóm. Thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ gìn uy tín phẩm chất nhà giáo, thực hiện có hiệu quả trên lớp, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào Soạn, giảng ra đề, tính điểm và các thông tin trên mạng phục vụ cho công tác giảng dạy, Thực hiện tốt nề nếp kỷ cương ở mọi lúc mọi nơi.

– Tham gia công tác phổ cập theo sự chỉ đạo của Ban điều hành phổ cập.

Không khiếu kiện vượt cấp, tham gia giáo dục đạo đức học sinh, tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội khác.

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn – Đội trong dạy học và giáo dục học sinh.

– Thực hiện nghiêm túc mọi quyết định của hiệu trưởng và chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục .

 1. Giáo viên chủ nhiệm:

– Là người thay mặt Hiệu trưởng phụ trách học sinh một lớp . Quản lý giáo dục học sinh của lớp tích cực học tập và tu dưỡng đạo đức. Nắm bắt tư tưởng tình cảm học sinh, không để học sinh bỏ học.

– Có nhiệm vụ tổ chức học sinh tham gia hoạt động Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Phối hợp với gia đình, thường xuyên thông báo tình hình học sinh cho bố mẹ học sinh biết để quản lý học sinh học tập tu dưỡng ở nhà.- Tổ chức duy trì mọi hoạt động của lớp.

-Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ, và cuối năm học đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh , đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, , phải kiểm tra lại , phải rèn luyện thêm trong hè, ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ của học sinh .

 1. Cán bộ thiết bị:

– Là người thay mặt Hiệu trưởng quản lý toàn bộ trang thiết bị dạy học của nhà trường (có kế hoạch hoạt động, năm, tháng, học kỳ, kế hoạch hoạt động hàng tuần), chuẩn bị và phụ tá cho giáo viên giảng dạy.

– Lên kế hoạch ngay từ đầu năm mua sắm các đồ dùng dạy học, thiét bị , thông qua kế toán lập kế hoạch tài chính trình Hiệu trưởng.

– Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, rõ ràng, đầy dủ, chi tiết đúng quy định của cấp trên.

– Hỗ trợ GV các tiết thực hành thí nghiệm

 1. Cán bộ thư viện:

– Là người thay mặt Hiệu trưởng phụ trách thư viện nhà trường (Có kế hoạch hoạt động của thư viện kế hoạch cả năm, học kỳ, tháng, tuần).

– Lên kế hoạch mua sắm sách phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, dự trù kinh phí gửi Hiệu trưởng.

– Quản lý các hồ sơ cấp phát cho giáo viên, cấp phát văn bằng chứng chỉ, lưu trữ bài kiểm tra.

– Hoàn thành sổ đăng bộ nhà trường.

– Có đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ theo đúng quy định của cấp trên.

 1. Cán bộ phụ trách phòng vi tính:

Trực tiếp quản lý phòng vi tính, lên kế hoạch hoạt động và làm công tác vệ sinh thường xuyên ở phòng vi tính. Kịp thời phát hiện những sự cố của máy, điều tra nguyên nhân hỏng, kịp thời báo cáo với đ/c làm công tác bảo trì máy, Ký xác nhận vào biên bản bản bảo hành, bảo trì, sửa chữa

– Lên kế hoạch thay thế những trang thiết bị hỏng hoặc lập kế hoạch mua mới các trang thiết bị cần thiết trình Hiệu trưởng duyệt và chuyển cho kế toán dự trù kinh phí .

 1. Cán bộ phụ trách văn thư:

– Có trách nhiệm làm việc theo yêu cầu của BGH.

– Đầu, cuối mỗi buổi mở mạng nhận các công văn gửi đến in ra trình Hiệu trưởng để triển khai .

– Nhận các văn bản đến, gửi các văn bản đi, giao công văn cho tất cả các bộ phận, cá nhân trong nhà trường.

– Quản lý, cấp phát văn bằng, giấy chứng nhận, hồ sơ, sổ điểm, học bạ của học sinh .

– Cùng với Hiệu phó chuyên môn quản lý, theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến

 1. Giáo viên trực tinh:

– Trực tiếp quản lý nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp theo dõi hiện tượng bất thường đối với học sinh trong toàn trường. Có mặt trước tiết 1, 20phút, đánh trống báo học sinh tập trung, điều hành thời gian ra vào lớp theo đúng quy định, cùng bảo vệ đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên gảng dạy- học tập trong ngày. . Làm  các công việc mà Ban giám hiệu phân công

– Ghi chép đầy đủ thông tin trực tinh hằng ngày.

–  Ra về sau cùng khi học hết tiết mỗi buổi.

– Phân công và chỉ đạo học sinh làm vệ sinh