TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG THAM GIA HỘI THI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 1679/KH-SGD ĐT , ngày 22/9/2023 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định về việc tổ chức Hội thi Phát triển năng lực học sinh tiểu học năm học 2023-2024. Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ  năm học 2023-2024 , để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, trường tiểu học Nam Hùng tích cực tham gia hội thi nhăm tạo cơ hội để học sinh giao tiếp, hợp tác, bày tỏ quan điểm , vận dụng kiến thức các môn học và các hoạt động giáo dục , đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực cho HS. Với các hình thức tổ chức linh hoạt, nhẹ nhàng, đảm bảo mục tiêu giáo dục và phát triển năng lực cho các em. Các con học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện với không khí vui tươi, tự tin. Với 2 nội dung là Tìm kiếm tài năng và  sáng tạo, thuyết trình sản phẩm STEM  các con Học sinh đã hoàn thành tốt trong thời gian quy định . Sau đây là một số hình ảnh  trong hội thi của các con học sinh:

CHUNG1 CHUNG2 STEM2vn 1 STEM4  VN5 VN6 STEM, 3