Ngày hội ” Những giọt máu hồng năm 2021″

Thực hiện kế hoạch số 02//KH-BCĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo huyện Nam Trực về việc Tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2021. Căn cứ quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 28/9/2021 của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo huyện Nam Trực .Trường tiểu học Nam Hùng đã làm tốt công tác tuyên truyền , vận động tới cán bộ , giáo viên, nhân viên trong đơn vị tham gia hiến máu nhân đạo. Trong số đó có rất nhiều đồng chí cán bộ giáo viên hưởng ứng nhiều lần tự nguyện hiến máu như đồng chí Đặng Nhật Tân- Phó hiệu trưởng nhà trưởng tham gia 8 lần ,đồng chí  Mai Thị Thu Hà – hiệu trưởng nhà trưởng đã tham gia 5 lần,đồng chí Vũ Thị Mai-Bí thư chi đoàn tham gia 5 lần, đồng chí Đoàn Thị Huệ-giáo viên dạy môn thể dục  tham gia 4 lần  và nhiều đồng chí khác nữa  .Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp mà nhà trường luôn gìn giữ và phát huy trong nhiều năm qua. Sau đây là một số hình ảnh của nhà trường trong ngày hội Những giọt máu hồng năm 2021:

FB_IMG_1634022185552  FB_IMG_1634022197518FB_IMG_1634022200732FB_IMG_1634022203735