TH Nam Hùng tổ chức các hoạt động TDTT-Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

FB_IMG_1700795273928FB_IMG_1700795279654FB_IMG_1700795282922FB_IMG_1700795285930FB_IMG_1700795290355FB_IMG_1700795293114FB_IMG_1700795295926FB_IMG_1700795298477FB_IMG_1700795301057FB_IMG_1700795304615FB_IMG_1700795315798FB_IMG_1700795322124FB_IMG_1700795329092FB_IMG_1700794787225FB_IMG_1700794790827FB_IMG_1700794803809FB_IMG_170079483016720231105_08213820231105_09070220231105_085147FB_IMG_1698708740076FB_IMG_1698708743561FB_IMG_1698708754654FB_IMG_1698708770042FB_IMG_1697806372968FB_IMG_1697807964173FB_IMG_1697807994203FB_IMG_1697807999613FB_IMG_1697808010014FB_IMG_1697808039628FB_IMG_1697808071380  FB_IMG_1697670001293 FB_IMG_1697669998176