THÔNG BÁO ĐẾN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LÂP-TỰ DO – HẠNH PHÚC

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHO HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Kính gửi : Các bậc phụ huynh học  sinh

Căn cứ công văn 1727/QĐ ngày 13 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc  ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.

Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường , trường tiểu học Nam Hùng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh lịch đi học như sau:

–         Học sinh lớp 1 đi học từ sáng thứ 2 ngày 23/8/2021.

–         Học sinh các lớp khác từ lớp 2 đến lớp 5 đi học từ sáng thứ tư ngày 1/9/2021.

Yêu cầu các bậc phụ huynh và các em học sinh đeo khẩu trang khi đến trường. Riêng đối với những em học sinh đi về từ vùng dịch gia đình phải khai báo tại cơ quan y tế và  cách li 14 ngày sau đó mới đến trường để đảm bảo an toàn.

Vậy nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh chủ động đưa con em mình đến trường học như lịch đã nêu ở trên.

                                         Nam Hùng ngày 17 tháng 8 năm 2021

                                                      Hiệu trưởng

 

 

 

                                                            Mai Thị Thu Hà