PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2020

                               PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2020

                                      Trường tiểu học Nam Hùng

 (Mọi liên hệ xin liên lạc với bác bảo vệ  điện thoại 0972503098) 

STT  Tên Người trực Ngày trực GH-VP Ghi chú
1 Đặng Thị The  20/7 Hà-Lành  
2 Vũ Thị Thủy 21/7 Tân-Hà  
3 Ngô Thị Hoài 22/7 Tân-Lành  
4 Nguyễn Thị Huệ 23/7 Hà-Lành  
5 Vũ Thị Hằng 24/7 Tân-Hà  
6 Phạm Thị Nhuần 25/7 Tân-Lành  
7 Phùng Mạnh Cường 26/7 Hà-Lành  
8 Vũ Thị Mai 27/7 Tân-Hà  
9 Nguyễn  Thị Thùy 28/7 Tân-Lành  
10 Phạm Thị Thùy 29/7 Hà-Lành  
11 Vũ Thị phương Thanh 30/7 Tân-Hà  
12 Phạm Thùy Mi 31/7 Hà-Lành  
13 Đặng Thị Hương 1/8 Tân-Hà  
14 Nguyễn thu Hòa 2/8 Tân-Lành  
15 Đoàn Hồng Mây 3/8 Hà-Lành  
16 §ç thÞ Ph­ưîng 4/8 Hà-Lành  
17 Đoàn thị Huệ 5/8 Tân-Hà  
18 Trần Thị  Thu Trang 6/8 Tân-Lành  
19 Phùng Mạnh Cường 7/8 Hà-Lành  
20 Vũ Thị Mai 8/8 Tân-Hà  
21 Phạm Thùy Mi 9/8 Tân-Lành  
22 Phạm Thị Thùy 10/8 Hà-Lành  
23 Ngô Thị Nga 11/8 Hà-Lành  
24 Vũ Thị Thu Hường 12/8 Tân-Hà  
25 Đỗ Thị Thắm 13/8 Tân-Lành  
26 Trịnh Thị Hồng Loan 14/8 Hà-Lành  

                                          

                                                          Nam Hùng ngày 10 tháng 7 năm 2020

                                                                          Hiệu trưởng