Trường tiểu học Nam Hùng trong ngày hội hiến máu năm 2020

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, một nghĩa cử cao đẹp được CBGV trường Tiểu học Nam Hùng nhiệt tình hưởng ứng trong ngày hội hiến máu tổ chức vào ngày 13/9/2020 tại huyện Nam Trực.

ha  anh2anh3anh4anh5anh6