KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017

 KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016-2017 trường tiểu học Nam Hùng xây dựng thành công trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trường học Xanh sạch đẹp an toàn. Nhà trường vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tặng   danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc”

có 1 tổ  chuyên môn được UBND huyện  Nam Trực công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”. Có 3 cán bộ GV là chiến sĩ thi đua , 4 Gv được nhận giấy khen của UBND huyện, có 20 CBGV là lao động tiên tiến .Có 1 giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

STT Họ tên CBGV Năm sinh TĐ ĐT DANH HIỆU TĐ2016-2017  NV được giao Công tác khác
1 Mai Thị Thu Hà 1969 ĐH CSTĐ Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ
2 Đặng Nhật Tân 1982 ĐH LĐTT Phó hiệu trưởng- Phó bí thư chi bộ
3 Đặng Thị The 1966 LĐTT 1A Tổ trưởng Tổ 1
4 Vũ thị Thủy 1988 ĐH LĐTT 1B Chủ tịch công đoàn
5 Nguyễn Thu Hòa 1998 ĐH LĐTT 1C Y tế
6 Trần thị Na 1963 LĐTT 2A Tổ trưởng Tổ 2+3
7 Đỗ thị Phượng 1965 LĐTT 2B
8 Phạm T Thùy Mi 1989 LĐTT 2C
9 Bùi thị Tâm 1990 LĐTT 2D
10 Vũ Thị Hằng 1976 ĐH GK UBNDH 3A Khối trưởng khối 3
11 Nguyễn thị Thùy 1991 LĐTT 3B Phụ  trách lao động
12 Trần Thu Trang 1991 ĐH LĐTT 3C Y tế
13 Phạm Thị Thùy 1990 ĐH 3D BD môn TV3
14 Phạm Thị Nhuần 1968 LĐTT 4A Khối trưởng khối  4
15 Nguyễn Thị Huệ 1965 GK UBNDH 4B Y tế
16 Vũ T Thu Hường 1993 LĐTT 4C
17 Ngô Thị Nga 1987 ĐH LĐTT 4D PT lao động
18 Ngô Thị Thắm 1964 LĐTT 5A Tổ trưởng Tổ 4,5 
19 Vũ thị Mai 1988 ĐH LĐTT 5B Bí thư Đoàn
20 Đỗ Thị Thắm 1984 ĐH CSTĐ 5C
21 TrịnhHồng Loan 1980 TC ÂN
22 Cao Thị Xuân 1989 TC LĐTT ÂN Tổng phụ trách đội
23 Đặng Thị Hương 1977 ĐH GK UBNDH NN
24 Đoàn Thị Mây 1983 ĐH LĐTT NN
25 Vũ T Phương Thanh 1989 DB Tin học
26 Đoàn Thị Huệ 1988 ĐH CSTĐ Thể dục
27 Ngô Thị Hoài 1993 LĐTT Thể dục
28 Phùng V Cường 1990 MT
29 Nguyễn Thị lành 1975 ĐH GK UBNDH Kế toán
30 Đoàn thị Trang 1987 TC LĐTT VP