KẾT QUẢ THI ĐUA CHUNG -Trường TH Nam Hùng

Năm học 2015-2016 kết quả thi đua toàn trường như sau:

I/ Về phia giáo viên

Số lượng CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở là 4 đ/c

Số lượng CBGV được UBND huyện Nam Trực tặng giấy khen là 3 đ/c

Số lượng GV được tỉnh đoàn Nam Định tặng giấy khen là 1 đ/c

Số lượng CBGV được công nhận LĐTT là 21 đ/c

Tổ chuyên môn được công nhận tổ LĐTT là 1 tổ( TỔ 2+3)

Trường được UBND huyện Nam Trực  tặng giấy khen

II/ Về phía học sinh:

Số lượng HS đạt giải HSG cấp huyện là 51 em trong đó có 18 em thi qua mạng( giải toán, tiếng anh…), 43 em giải viết chữ đẹp.

Số lượng HS đạt giỏi cấp trường 189 em .

Số lượng HS vào THCS Nguyễn Hiền là 10 em