Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Hùng

Địa chỉ:  xã  Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà  Mai Thị Thu Hà  – Chức vụ:: Hiệu Trưởng 
Điện thoại: 01259609468 – Email: tieuhocnamhungnt@gmail.com