LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 5/2- 11/2/2024)

Trực tuần: Cô Thuỳ – 5A

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 5/2  -Lên lớp-Thực hiện chương trình theo quy định  -Lên lớp  HT
Thứ ba 6/2 – HS NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN  HP
Thứ tư 7/2 -HS NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN HT
Thứ năm 8/2 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN HP
Thứ sáu 9/2 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN   HT
Thứ bảy 10/2  NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN   HP
Chủ nhật 11/2  NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN   Bảo vệ