LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 12/2- 18/2/2024)

Trực tuần: Cô Nhung– 5B

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 12/2 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN HT
Thứ ba 13/2  NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN    HP
Thứ tư 14/2  NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN   HT
Thứ năm 15/2 -Lên lớp  -Lên lớp HP
Thứ sáu 16/2 -Lên lớp  – HS nghỉ ( kế hoạch dạy học chuyển về sáng thứ 7 ngày 24/2/2024) HT
Thứ bảy 17/2     HP
Chủ nhật 18/2   Bảo vệ