LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ 8/1-14/1/2024)

Trực tuần: Cô Phượng- 3C

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 8/1  – Lên lớp- Tổ chức chương trình trao mũ bảo hiểm cho HS lớp 1 -Lên lớp  HT
Thứ ba 9/1 -Lên lớp- Tổng hợp kết qua kiểm tra HK 1  -Lên lớp HP
Thứ tư 10/1 -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ năm 11/1 -Lên lớp -Lên lớp HP
Thứ sáu 12/1 -Lên lớp  -Lên lớp- LĐVS môi trường HT
Thứ bảy 13/1  – Thi Phát triển năng lực cấp  miền tại Nam Hồng   HP
Chủ nhật 14/1     Bảo vệ