LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 29/1- 4/2/2024)

Trực tuần: Cô Hường – 4C

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 29/1  -Lên lớp-Thực hiện chương trình theo quy định  -Lên lớp  HT
Thứ ba 30/1 -Lên lớp  -Lên lớp-HT+ PHT họp tại UBND xã HP
Thứ tư 31/1 -Lên lớp- HT dự họp tại PGD  -Lên lớp HT
Thứ năm 1/2 -Lên lớp -Lên lớp HP
Thứ sáu 2/2 -Lên lớp – KT CĐ lớp 2B  -Lên lớp HT
Thứ bảy 3/2  -Sơ kết HK1   HP
Chủ nhật 4/2     Bảo vệ