LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 22/1- 28/1/2024)

Trực tuần: Cô Huệ – 4B

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 22/1  – Lên lớp -Lên lớp  HT
Thứ ba 23/1 -Lên lớp  -Lên lớp HP
Thứ tư 24/1 -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ năm 25/1 -Lên lớp -Lên lớp HP
Thứ sáu 26/1 -Lên lớp-Thi TNTV cấp huyện   -Lên lớp HT
Thứ bảy 27/1     HP
Chủ nhật 28/1     Bảo vệ