LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 15/1- 21/1/2024)

Trực tuần: Cô Nhuần- 4A

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 15/1  – Lên lớp -Lên lớp  HT
Thứ ba 16/1 -Lên lớp  -Lên lớp HP
Thứ tư 17/1 -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ năm 18/1 -Lên lớp -Lên lớp HP
Thứ sáu 19/1 -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ bảy 20/1     HP
Chủ nhật 21/1     Bảo vệ