LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Trực tuần: Cô Hằng- 3B

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 1/1/2024  Nghỉ Tết Dương lịch  Nghỉ Tết Dương lịch HT
Thứ ba 2/1 -Lên lớp  -Lên lớp HP
Thứ tư 3/1 -Lên lớp  -Lên lớp- HP+ GVVH lớp 4 tập huấn tại Nam Thanh HT
Thứ năm 4/1 -Lên lớp -Lên lớp HP
Thứ sáu 5/1 -Kiểm tra HK1  -Kiểm tra HK1 HT
Thứ bảy 6/1  Chấm bài -Tổng hợp kết quả thi   HP
Chủ nhật 7/1     Bảo vệ