LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 ( Từ ngày 25/12-31/12/2023)

Trực tuần: Cô Thuỳ- 3A

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 25/12  -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ ba 26/12 -Lên lớp  -Lên lớp HP
Thứ tư 27/12 -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ năm 28/12 -Lên lớp -Lên lớp HP
Thứ sáu 29/12 -Lên Lớp  -Lên lớp HT
Thứ bảy 30/12  –    HP
Chủ nhật 31/12     Bảo vệ