LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16( Từ ngày 18/12-24/12/2023)

Trực tuần: Cô Trang- 2C

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 18/12  -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ ba 19/12 -Lên lớp  -Lên lớp HP
Thứ tư 20/12 -Lên lớp  -Lên lớp HT
Thứ năm 21/12 -Lên lớp-HT+ KT tập huấn tại Nam Định -Lên lớp HP
Thứ sáu 22/12 -Lên Lớp  -Lên lớp HT
Thứ bảy 23/12  -Tập huấn  GDĐP tại Nam Thanh( GV dạy lớp 4)   HP
Chủ nhật 24/12     Bảo vệ