LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15( Từ ngày 11/12-17/12/2023)

Trực tuần: Cô Linh- 2B

Thời gian         Sáng            Chiều Trực
Thứ hai 11/12  -Lên lớp- Rà soát bổ sung hồ sơ chuẩn bị cho kiểm tra các tiêu chí về NTMNC  -Lên lớp HT
Thứ ba 12/12 -Lên lớp  -Lên lớp HP
Thứ tư 13/12 -Lên lớp- đ/c Hường và Cường tập huấn tại NĐ  -Lên lớp HT
Thứ năm 14/12 -Lên lớp -Lên lớp HP
Thứ sáu 15/12 -Lên Lớp  -Lên lớp HT
Thứ bảy 16/12     HP
Chủ nhật 17/12     Bảo vệ