QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 4

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

 TỪ NĂM HỌC 2020-2021 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG

STT Tên sách theo môn học Tác giả Thuộc bộ sách Nhà xuất bản Ghi chú
1 Tiếng Việt 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cánh Diều Đại học sư phạm  
2 Toán 1 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Cánh Diều Đại học sư phạm  
3 Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cánh Diều Đại học sư phạm  
4 TNXH 1 Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Cánh Diều Đại học sư phạm  
5 Giáo dục thể chất 1 Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Cánh Diều Đại học sư phạm  
6 Âm nhạc 1 Hoàng Long

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên).

Cùng học để phát triển Nhà XBGD VN  
7 Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên). Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục Nhà XBGD VN  
8 Hoạt động trải nghiệm 1 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Cánh Diều Đại học sư phạm  

   DANH MỤC SÁCH LỰA CHỌN SGK LỚP 2

TỪ NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG 

STT Tên sách Tác giả (Tổng chủ biên/chủ biên) Nhà xuất bản Ghi chú
1 Tiếng Việt 2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng – Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
2 Toán 2 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
3 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
4 Tự nhiên và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
5 Giáo dục Thể chất 2 Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
6 Âm nhạc 2 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
7 Mĩ thuật 2 Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  
8 Hoạt động trải nghiệm 2 Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 DANH MỤC SÁCH LỰA CHỌN SGK LỚP 3

TỪ NĂM HỌC 2022-2023 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG 

  1. Sách giáo khoa
STT Tên sách Tổng Chủ biên/ Chủ biên Nhà Xuất bản Thuộc bộ sách
1 Tiếng Việt 3-

Tập 1

 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
2 Tiếng Việt 3 – Tập 2  Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
3 Toán 3- Tập 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
4 Toán 3- Tập 2 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
5 Đạo đức 3 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
6 TNXH 3 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Thị Thanh Thủy. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
7 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
8 Âm nhạc 3 Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật.

Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
9 Mĩ thuật 3 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

CTST
10 Hoạt động trải nghiệm 3 Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
11 Sách học sinh Tiếng Anh 3-

Tập 1

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

Global Success
12 Sách học sinh Tiếng Anh 3-

Tập 2

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn.. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

Global Success
13 Tin học 3 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT
14 Công Nghệ 3 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT

DANH MỤC SÁCH LỰA CHỌN SGK LỚP 4

TỪ NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG 

TT Tên sách

(theo QĐ 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022; QĐ 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023; QĐ 506/QĐ-BGDĐT ngày 16/02/2023

Tên tác giả Nhà xuất bản Bộ sách Số lớp 4 Số học sinh
1.                  Tiếng Việt 4 Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.   KNTT 3 87
2.                  Toán 4 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
3.                  Đạo đức 4 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
4.                    Lịch sử và địa lí 4 Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
5.                    Khoa học 4 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
6.                    Tin học 4 Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
7.                    Công nghệ 4 Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
8.                    Giáo dục

Thể chất 4

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
9.                    Âm nhạc 4 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87
10.                Mĩ thuật 4 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

CTST

Bản 1

3 87
11.                Hoạt động trải nghiệm 4 Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm Thành phố

Hồ Chí Minh

KNTT 3 87
12.                Tiếng Anh 4 (Global Success) Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên),Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh Tuấn. Nhà xuất bản Giáo dục

Việt Nam

KNTT 3 87