Hình ảnh giáo viên và học sinh tham gia giao lưu viết chữ đúng và đẹp 2023

Ngày 9 tháng 12 năm 2023 có đại điện giáo viên là cô Vũ Thị Mai và 4 học sinh  dại diện cho học sinh từ khối 2 đến khối 5 của  trường tham gia giao lưu viết chữ đúng và đẹp 2023 tại đền thờ trang nguyên Nguyễn Hiền.

20231209_074003 20231209_074040 20231209_074418IMG_20231211_131651