HỌC SINH TÍCH CỰC ÔN LUYỆN DỰ THI TNTV CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024

Hình ảnh học sinh các khối lớp tích cực ôn luyện dưới sự hướng dẫn tích cực của các thầy cô giáo trước  những ngày thi Hương Trạng nguyên tiếng việt cấp huyện năm học 2023-2024 của trường tiểu học Nam Hùng. 

TV9 TV7 TNTV10 TNTV8 TNTV6 TNTV4 TNTV3 TNTV2 TNTV HUYỆN 1