Công đoàn

Công đoàn

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CĐCS: TH Nam Hùng                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN  
Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN NĂM 2016  Căn cứ vào công văn 194 của huyện ủy về việc phân công nhiệm vụ cho Đảng viên
Công đoàn

Công đoàn

 Danh sách công đoàn viên Trường tiểu học Nam Hùng Năm học :2016-2017