Thời khóa biểu môn chuyên

Thời khóa biểu môn chuyên

  THỜI KHOÁ  BIỂU MÔN CHUYÊN Năm học: 2016 – 2017 Môn Âm nhạc Mĩ thuật Tin học Thể dục Ngoại ngữ Huệ Hoài Hương Mây Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều HAI C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ 1A C.cờ 2A C.cờ 5C C.cờ 5A 1B 2B 3B 3D 4B 4A 5C 1C 2C 3A 3C 4C 4A 5B 3A 5C BA 5C 1B 5B 3A 5A 3B 3C 5A 5A 5C 3A 5B 3C 3D 5B 4B 5B 1A 5A 3D 5C 3D 3B 4A 4C 1C 3D 5C 4B TƯ 2C 3B 5A 2C 3B 5B 2A 2B 3C 4A 2B 2A 3C 4C NĂM 3B 4C 3C 4B 4B 5C 4A 3D 3A 5A 3A 4A 3D 4C 4B 5C 4B 3C 3B 5B 3D 4B 3B 4A 4C 4C 3A 3C 4B 3C 3A 4C 3B 3D 4A SÁU 1B 5A 4B 3A 4C 5A 4C 2C 3D 3B 5B 1C 5B 4A 2B 3C 3A 5A 1A 5B 2A 5C 4A
Thời khóa biểu khối 5

Thời khóa biểu khối 5

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5 Năm học: 2016 – 2017 Lớp Lớp 5A Lớp 5B Lớp 5C Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều HAI Chào cờ Tập đọc Chào cờ Tập đọc Chào cờ T.Anh Thể dục Chính tả Toán Chính tả Toán Tập đọc Toán Khoa Địa Khoa Thể dục Chính tả Địa Thể dục T.Anh BA T.Anh Thể dục Toán Mĩ thuật Toán Âm nhạc Toán Âm nhạc T.Anh Thể dục LTC Mĩ…
Thời khóa biểu khối 4

Thời khóa biểu khối 4

Thời khóa biểu khối 4 Năm học: 2016 – 2017        Thời khóa biểu khối 4 Lớp Lớp 4A Lớp 4B Lớp 4C Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều HAI Chào cờ Tập đọc Chào cờ Chính tả Chào cờ Chính tả Toán Chính tả T.Anh LTC Toán LTC Tin K. Thuật Toán K.Thuật T.Anh K.Thuật Tin Tập đọc Tập đọc BA Toán Kể chuyện Toán Địa Toán Tập đọc LTC Khoa Kể chuyện T.Anh Kể chuyện Địa T.Anh Địa Tập đọc TLV Sử T.Anh Sử T.Anh Khoa
Thời khóa biểu khối 3

Thời khóa biểu khối 3

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3 Năm học: 2016 – 2017 Lớp Lớp 3A Lớp 3B Lớp 3C Lớp 3D Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều HAI Chào cờ Tập đọc Chào cờ Tập đọc Chào cờ TNXH Chào cờ TNXH Toán K.chuyện T.Anh K.chuyện Toán Ôn Toán Toán T.Anh T.Anh Ôn Toán Toán Ôn Toán Tập đọc T.Anh Tập đọc Ôn Toán Thể dục TNXH Kể chuyện Kể chuyện BA Tin Tập…
Thời khóa biểu khối 2

Thời khóa biểu khối 2

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2 Năm học: 2016 – 2017 Lớp Lớp 2A Lớp 2B Lớp 2C Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều HAI Chào cờ Thể dục Chào cờ Ôn Toán Chào cờ Ôn Toán Toán Ôn Toán Toán Thể dục Toán Ôn T.Việt Tập đọc Ôn T.Việt Tập đọc Ôn T.Việt Tập đọc Thể dục Tập đọc Tập đọc Tập đọc
Thời khóa biểu khối 1

Thời khóa biểu khối 1

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 Năm học: 2016 – 2017 Lớp Lớp 1A Lớp 1B Lớp 1C Thứ Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều HAI Chào cờ Thể dục Chào cờ Ôn Toán Chào cờ Ôn Toán Toán Ôn Toán Toán Thể dục Toán Ôn T.Việt Tiếng việt Ôn T.Việt Tiếng việt Ôn T.Việt Tiếng việt Thể dục Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt