CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

Thực hiện Công văn số 550/BGD ĐT-GDTC ngày 25/2/2020 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục , Công văn số 696/BGD ĐT- GDTC ngày 4/3/2020 về những việc cần làm để phòng chống dịch Covid-19 trong trường học ,Công văn số 1398/BGD ĐT-GDTC hướng dẫn các điều kiện đảo bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, Công văn 540/SGD ĐT Nam Định về việc đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 .Trường tiểu học Nam Hùng đã làm tốt một số việc sau:

-Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp 

-Đảm bảo cơ sở vật chất , trang thiết bị y tế,vệ sinh môi trường tại  trường học như : Thiết bị đo thân nhiêt,nước sát khuẩn,nơi rửa tay bằng xà phòng…

-Tập huấn và giao nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên quy trình phòng chống dịch bệnh  và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

-Thực hiện việc đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho học sinh,giáo viên, cán bộ quản lí và nhân viên trước khi vào trường và vào lớp học

-Thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang,rửa tay bằng xá phòng, không dùng chung đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện học sinh , giáo viên nhân viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lí. 

-Vận động các cá nhân tổ chức ủng hộ nước rửa tay và khẩu trang cho nhà trường.Sau đây là một số hình ảnh minh họa :

:95703840_1398736893663190_6446570384572547072_o   95149153_1398737080329838_4643679723736530944_o 84396168_1327788647424682_344305804175736832_o95437888_1399378580265688_2415847442470666240_o20200504_062542 20200504_062539   84326866_1327788660758014_5877253696185696256_o  20200504_062539     95376710_1399378493599030_6526349870247182336_o86490752_1336046019932278_8526389996804898816_o86864334_1336244596579087_6238160034291777536_n