LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN

                                   PHÂN CÔNG TRỰC TẾT KỶ HỢI

                                      Trường tiểu học Nam Hùng

STT  Họ tênGV Ngày trực GH-VP Ghi chú
1 Đặng Thị The

Nguyễn Thu Hoà

Bùi Thị Tâm

 

2/2(28 ÂL) Hà-Lành- Mọi liên hệ xin liên lạc với bác Tam bảo vệ .

điện thoại: 0972503098

2 Vũ Thị Thủy

Cao Thị Xuân

Đỗ Thị Thắm

 

3/2(29 ÂL) Tân-Hà  
3 Ngô Thị Hoài

Trần Thị  Thu Trang

Đặng Thị Hương

 

4/2( 30 ÂL) Tân-Lành  
4 Phùng Mạnh Cường

Vũ Thị phương Thanh Đoàn thị Huệ

 

5/2( 1/1 ÂL) Tân-Lành  
5 Vũ Nguyệt Hà

Đặng Thị Huế

Phạm Thị Thuỳ

 

6/2(2/1 ÂL) Tân-Hà  
6 Phạm Thị Nhuần

Nguyễn Thị Huệ

Đỗ thị Phượng

 

7/2(3/1 ÂL) Tân-Lành  
7 Ngô Thị  Nga

Phạm Thuỳ Mi

Đoàn Hồng Mây

 

8/2(4/1ÂL) Hà-Lành  
8 Ngô Thị Thắm

Vũ Thị Mai

Trịnh Hồng loan

 

9/2(5/1 ÂL) Tân-Hà  
9 Nguyễn  Thị Thuỳ

Vũ Thu Hường

Vũ Thị Hằng

10/2(6/1 ÂL) Tân-Lành  

                                                            Nam Hùng ngày 30/1/ 2019