KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VSMT NĂM 2018

                                  KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VSMT NĂM 2018

                                     TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG

Nhóm- người phụ trách                                                     TÊN CBGV ĐỊA ĐIỂM VSMT GHI CHÚ
NHÓM I-đ/c Hà Gồm các đ/c: Hà,  Hòa , Tâm, Na, Phượng, Huệ TD,P. Thùy, N.Thùy,Trang l3,Huệ l4, Thủy, Cường, Mai, Hoài. Sân trước và sau trường, mặt đường 21 B trước cổng trường Các tháng lẻ
NHÓM        II-đ/c Tân Gồm các đ/c: Tân, lành, Trang VP, The, Xuân, Loan,Mi, Nhuần,Nga, Thắm, Hương, Mây, Thanh, Hằng, Hà TD Sân trước và sau trường, mặt đường 21 B trước cổng trường các tháng chẵn