LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

 Công tác trọng tâm:

-Thực hiện chương trình theo quy định

– HD tập luyện TDTT cấp tỉnh

Người trực:Đỗ Thị Phượng                Lớp:2A

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều Trực ban
Hai 18/3  Lên lớp-Thực hiện CT tuần 28 Lên lớp-Nộp KQ KS k4,5 đ/c Hà-đ/c Tân
đ/c Hoài tập huấn tại CĐSP Nam Định  LT TDTT Cấp tỉnh
Ba   19/3 Lên lớp Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
 đ/c Hoài tập huấn tại CĐSP Nam Định   
Tư   20/3 Lên lớp   Hoạt động NGLL đ/c Hà-đ/c Tân
 đ/c Hoài tập huấn tại CĐSP Nam Định   LT TDTT Cấp tỉnh
Năm  21/3  Lên Lớp  Lên Lớp đ/c Hà-đ/c Tân
 Dự Thi GVCNG cấp tỉnh
Sáu  22/3 Lên lớp  Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
 Dự Thi GVCNG cấp tỉnh   LT TDTT Cấp tỉnh
Bảy 23/3 Hoạt động CLB    đ/c Hà-đ/c Tân
   
Chủ nhật  24/3  Nhóm 1 Lao động VSMT    
  LT TDTT Cấp tỉnh