LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

 Công tác trọng tâm:

-Thực hiện chương trình theo quy định

– HD tập luyện TDTT cấp tỉnh

-Khảo sát khối 4 và khối 5

Người trực:Ngô Thị Nga                 Lớp:1D

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều Trực ban
Hai 11/3  Lên lớp-Thực hiện CT tuần 27 Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
đ/c Hoài tập huấn tại CĐSP Nam Định  LT TDTT Cấp tỉnh
Ba   12/3 Lên lớp Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
 đ/c Hoài tập huấn tại CĐSP Nam Định   
Tư   13/3 Lên lớp – Nhận đề tại PGD  Khảo sát HS k4 và k5 đ/c Hà-đ/c Tân
 đ/c Hoài tập huấn tại CĐSP Nam Định   LT TDTT Cấp tỉnh
Năm  14/3  Lên Lớp  Lên Lớp đ/c Hà-đ/c Tân
 chấm bài KS
Sáu  15/3 Lên lớp  Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
    LT TDTT Cấp tỉnh
Bảy 16/3 Hoạt động CLB    đ/c Hà-đ/c Tân
   
Chủ nhật  17/3  Nhóm 3 Lao động VSMT    
  LT TDTT Cấp tỉnh