LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

 Công tác trọng tâm:

-Thực hiện chương trình theo quy định

– HD tập luyện TDTT

-Giao lưu tuyên truyền an toàn giao thông

Người trực:Nguyễn Thu Hoà                   Lớp:1C

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều Trực ban
Hai  4/3  Lên lớp-Thực hiện CT tuần 26 Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
Giao lưu tuyên truyền an toàn giao thông
Ba   5/3 Lên lớp Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
 Ht tập huấn tại Sở   
Tư   6/3 Lên lớp   Hoạt động ngoài giờ chính khoá đ/c Hà-đ/c Tân
   đ/c Tân, Huệ họp tại PGD
Năm  7/3  Lên Lớp  Lên Lớp đ/c Hà-đ/c Tân
 
Sáu  8/3 Lên lớp  Lên lớp đ/c Hà-đ/c Tân
   
Bảy  9/3 Hoạt động CLB    đ/c Hà-đ/c Tân
   
Chủ nhật  10/3  Nhóm 2 Lao động VSMT