QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona

Năm học 2019 – 2020

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÙNG

 – Thực hiện chỉ thị số 05/CT- TT ngày 28/01/2020 của thủ tướng chính phủ về việc phòng chống, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Co rona.Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vác xin, thuốc điều trị đặc hiệu.

– Căn cứ kế hoạch số 94/KH –SYT ngày 24/01/2020 của Sở Y Tế Tỉnh Nam Định về (( Đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona  Tỉnh Nam Định  năm 2020))

– Căn cứ vào kế hoạch của Phòng giáo dục và kế hoạch của trường Tiểu học Nam Hùng.

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học năm học 2019-2020 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Thời gian hoạt động từ 01 tháng 9 năm 2019 đến 31 tháng 5 năm 2020.  

Điều 2: Ban chỉ đạo công tác Y tế trường học có trách nhiệm giúp nhà trường tổ chức, điều hành, đánh giá các hoạt động Quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh đề xuất với Hiệu trưởng về hình thức, mức độ khen thưởng, kỷ luật đối với toàn bộ CB-GV-NV và học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ y tế trường học

Điều 3: Bộ phận Hành chính, Chuyên môn và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

  • Như Điều 3                                                                                           Mai Thị Thu Hà
  • Lưu