Hoạt động Đoàn Đội

Hình ảnh học sinh tham gia lao động vệ sinh môi trường 

HS lao động HS lao động VSMT (2)JHS lao độngHS LDimage17820502_727070990797190_511922914_o17820678_727070970797192_2079345463_o17837805_727071000797189_1986818673_o