Hình ảnh thầy trò trường tiểu học Nam Hùng về báo công dâng Bác hè 2018

000 00 0102111