KẾT QUẢ CUỐI NĂM 2019-2020

3. Hoạt động chuyên môn – cộng đồng (Học kỳ II)        
I. Sinh hoạt chuyên môn trong học kì Đơn vị tính          
Họp chuyên môn theo tổ Lần 8        
Họp chuyên môn theo trường Lần 4        
Họp chuyên môn theo cụm trường Lần          
II. Trợ giảng ngôn ngữ được đánh giá hỗ trợ HS có hiệu quả Người          
III. Hoạt động Ban đại diện cha, mẹ HS            
Họp Ban đại diện cha mẹ HS Lần 3        
Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa Lần 3        
Hỗ trợ các hoạt đông giáo dục của nhà trường   Rất tích cực        
IV. Hoàn thành tập huấn VNEN Lượt người          
1. Cấp trung ương            
Giáo viên lớp 2          
Giáo viên lớp 3          
Giáo viên lớp 4          
Giáo viên lớp 5          
Cán bộ quản lý (trường)          
2. Cấp cụm tỉnh            
Giáo viên lớp 2          
Giáo viên lớp 3          
Giáo viên lớp 4          
Giáo viên lớp 5          
Cán bộ quản lý (trường)          
3. Cấp trường            
Giáo viên lớp 2 4        
Giáo viên lớp 3 3        
Giáo viên lớp 4 3        
Giáo viên lớp 5 4        
Cán bộ quản lý (trường) 2        
V. Lớp học có đồ dùng học tập tự làm Lớp 17        
VI. Hoàn thành tập huấn về Dạy – Học cả ngày (FDS)   26        
Tên Mô-đun tập huấn Gv hoàn thành tập huấn HT và Phó HT hoàn thành tập huấn
Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc
TH31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày 26 25   2 1  
Dạy học đảm bảo chất lượng môn Toán và Tiếng Việt (các lớp 1, 2, 3, 4 và 5) 17 17   2 1  
Mô hình trường tiểu học dạy học cả ngày và Lộ trình chuyển đổi 26 25   2 1  
Kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ địa phương cho giáo viên không phải là người dân tộc (Kh’mer/Chăm/Jrai/H’mông)            
Tăng cường kĩ năng giao tiếp tiếng Việt cho học sinh dân tộc            
Dạy học Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục 3 3   2 1