CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC 2019

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM TRỰC       
TRƯỜNG TiỂU HỌC NAM HÙNG       
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học: 2019-2020
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4  Lớp 5
1 Điều kiện tuyển sinh Trẻ sinh năm 2013,
HT CTMN 5 tuổi có HK thường trú tại Nam Hùng
     
2 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Tất cả các khối lớp thực hiện CT GDPT năm 2000
Thực hiện thí điểm: môn Mĩ thuật theo PP mới từ K1-K5; Tiếng Anh 4 tiết/tuần K3-K5; Tiếng việt 1 theo CT Tiếng việt 1 CGD.
3 Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.
1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình:
Thực hiện theo TT 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh.
Cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin các hoạt động của nhà trường, của ngành thông qua hệ thống bảng tin, trang web, sổ liên lạc của đơn vị.
Họp Cha mẹ học sinh 02 kì/năm.
Thông tin về TT 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.
Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên, nhà trường thông qua sổ liên lạc, điện thoại hoặc gặp trực tiếp.
2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:
Chấp hành tốt các nội quy học sinh.
Thái độ học tập tích cực, chủ động.
Thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”
Biết cách tự học, tự giác và có kỉ luật
Năng động, sáng tạo, biêt hợp tác và chia sẻ.
4 Các hoạt động hỗ trợ học tập,
sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.
  Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ đề, chủ điểm. Hoạt động ngoại khóa theo yêu
cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi.
Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng.
Tổ chức các buổi lễ Phát động: Tháng an toàn giao thông, chủ đề năm học…
Tổ chức các buổi giao lưu: Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao, Viết đúng – viết đẹp…
Tổ chức các hoạt dộng trải nghiệm…
5 Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập,
sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
100% HS đều đạt trở lên 3 năng lực, 4 phẩm chất; Có sức khỏe tốt; Kết quả HT đạt trên TB.
Cụ thể:
HS lễ phép, năng động, tích cực.
Được giáo dục kiến thức kết hợp với kĩ năng sống.
Có ý thức với mọi vấn đề xung quang cuộc sống (môi trường, an toàn giao thông, an toàn cho bản thân và cho mọi người)
Giữ vững hiệu suât đào tạo, hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 99.2 – 100%.
HS lớp 5 Hoàn thành CTTH đạt 100%.
Không có HS bỏ học.
100% HS được chăm sóc sức khỏe ban đầu.
100% HS được tham gia bảo hiểm y tế.
6 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 100% HS đều có kiến thức, kĩ năng cơ bản vững chắc đủ khả năng học tập tiếp tục ở các lớp trên
           
        Nam Hùng, ngày 10 tháng 09 năm 2019
        Thủ trưởng đơn vị
        (Kí tên, đóng dấu)
           
           
           
           
        Mai Thị Thu Hà