Gương sáng hiếu học

Năm học 2016-2017 trường tiểu học Nam Hùng có rất nhiều tấm gương các em học sinh vươn lên trong học tập. các em vừa chăm học vừa tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. tiêu biểu là em Đỗ Thị Ánh – học sinh lớp 5B .