Tổ Chức Nhà Trường

CD ngành trao GK

Công đoàn

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CĐCS: TH Nam Hùng                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chi bộ Đảng

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN  

Chi bộ Đảng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN NĂM 2016  Căn cứ vào công văn 194 của huyện ủy về việc phân công nhiệm vụ cho Đảng viên

Công đoàn

 Danh sách công đoàn viên Trường tiểu học Nam Hùng Năm học :2016-2017