THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO  Nhằm giáo dục cho các em học sinh tinh thần yêu nước ,uống nước nhớ nguồn và  tri ân các anh hùng liệt sĩ…
Thông báo nhà trường

Thông báo nhà trường

THƯ MỜI DỰ LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC
Thông báo

Thông báo

Chiều mai vào hồi 16 giờ mời tất cả các em học sinh tham gia giao lưu với hội người khuyết tật tỉnh Nam Định tại sân trường . Các em hãy dành những  tình cảm yêu thương nhất của mình  và…