Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Công tác triển khai văn hóa đọc   Thực hiện sự chỉ đạo của SGD và PGD chỉ đạo công tác phát triển…
Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Công tác triển khai vườn thực nghiệm ứng dụng trải nghiệm  sáng tạo cho HS    Thực hiện sự chỉ đạo của SGD và PGD trường tiểu học Nam Hùng đã tiến hành…
HĐ ngoại khóa

HĐ ngoại khóa

Năm học 2016-2017 nhà trường có kế hoạch cho các em học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng các buổi thăm quan di tích lịch sử địa phương như thắp hương đền trạng Vũ tuấn Chiêu…
Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

 Rung chuông vàng Câu 1: Địa Đỉnh núi cao nhất thế giới thuộc châu lục nào: A- châu Á.             B- châu Âu                C- châu Phi Đáp án: A- châu Á. Câu 2: Tiếng Việt Trong bài” Chuỗi ngọc lam” (Tiếng Việt lớp 5…