Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Công tác triển khai văn hóa đọc   Thực hiện sự chỉ đạo của SGD và PGD chỉ đạo công tác phát triển…
Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Công tác triển khai vườn thực nghiệm ứng dụng trải nghiệm  sáng tạo cho HS    Thực hiện sự chỉ đạo của SGD và PGD trường tiểu học Nam Hùng đã tiến hành…