Gương sáng hiếu học

Gương sáng hiếu học

Năm học 2016-2017 trường tiểu học Nam Hùng có rất nhiều tấm gương các em học sinh vươn lên trong học tập. các em vừa chăm học vừa tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. tiêu biểu…
Gương đội viên vượt khó, học giỏi

Gương đội viên vượt khó, học giỏi

Khi đến trường Tiểu học Nam Hùng xã Nam Hùng, huyện Nam Trực nếu hỏi đến cô học trò Đỗ thị Ánh thì thầy cô giáo và các bạn học sinh ai ai cũng biết, vì đây…