CHI BỘ ĐẢNG

20171010_091251

ĐẠI HỘI CHI BỘ TIỂU HỌC

Thực hiện hướng dẫn số 04-HD/BTCĐU ngày 3/8/2017 của BTC Đảng ủy xã Nam Hùng, ngày 10/10/2017 chi bộ trường tiểu học Nam Hùng đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kì 2017-2020…

Chi bộ Đảng

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN  

Chi bộ Đảng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN NĂM 2016  Căn cứ vào công văn 194 của huyện ủy về việc phân công nhiệm vụ cho Đảng viên

Chi bộ Đảng

1- Đặc điểm tình hình chi bộ         Chi bộ Đảng trường tiểu học Nam Hùng được thành lập năm 1991. Chi bộ trường TH Nam Hùng thực hiện dưới…